gallery/linda_6001

“...den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”

Hälsopromotion

Hälsopromotion definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som “den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”.

Inom hälsopromotion finns flera viktiga begrepp: 

 • Salutogenes, hälsans ursprung, betyder att fokus läggs på resurser som bibehåller och förbättrar utvecklingen mot hälsa.
   
 • Känsla av sammanhang (KASAM) handlar om förmågan om att förstå helheten i en stressad situation samt kapaciteten att använda tillgängliga resurser. KASAM speglar en människas syn på livet och kapacitet att hantera stressande situationer. Det är en global orientering att betrakta livet som strukturerat, hanterligt och meningsfullt eller sammanhängande. Det är ett personligt sätt att tänka, vara och handla med en inre tilltro, som ger människor förmåga att identifiera, gagna, använda och återanvända de resurser de har till sitt förfogande. Tre element – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - formar KASAM. För att må bra behöver vi ha en känsla av sammanhang. Det betyder att vi behöver känna att tillvaron är begriplig, hanterlig och meningsfull. Alla dessa tre är viktiga för hälsan.
   
 • Empowerment (egenmakt) handlar om att ge människor förutsättningar för att ta kontrollen över och öka sin hälsa.

Alla dessa tre begrepp bildar en viktig plattform i Skandinavisk Hälsopromotion ABs arbete mot såväl privatpersoner som organisationer. En annan viktig ingrediens är kundaliniyoga. I dagens samhälle, med stort informationstryck, högt tempo i arbetsliv och privatliv kan kundaliniyogans tekniker bli verktyg för att skapa hälsopromotion.

   

  gallery/social-media (1)